Fallen Angel 10th

Art direction, Film director, Design

Per commemorar els 10 anys de la campanya de l'Àngel caigut de Campdevànol, hem realitzat una experiència VR. Un viatge immersiu de 360º que permet viure en primera persona el que va passar aquella nit als boscos de Campdevànol. A més de l'experiència, al site també s’hi pot trobar un case study amb material inèdit. Estàs preparat per endinsar-te en la profunditat dels boscos?

Més informació: www.cocobongo.tv/fallen_angel_10

Laus de Bronce
To commemorate the 10 years of the fallen Angel Campdevànol campaign, we have made a VR experience. A 360º immersive trip that allows you to live in the first person what happened that night in the woods of Campdevànol. In addition to the experience, the site also houses a case study with unpublished material. Are you ready to go deep into the depths of forests?

More information: www.cocobongo.tv/fallen_angel_10

Laus of Bronze
X